Τετάρτη Αύγουστος 21 , 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Κοινωνικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος «ΓΛΑΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμό διαταγή 147/20/8/2012 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 29224.

     Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 21:00'  στην έδρα του κοινωνικού μη κερδοσκοπικού Συλλόγου «ΓΛΑΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»,  Μαρίνου Αντύπα 66,  Ηλιούπολη,  συνήλθε γενική συνέλευση των μελών και σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 19 του καταστατικού,  εξέλεξε για την συγκρότηση του Δ.Σ.  σε σώμα τα κάτωθι μέλη:

   • Παύλος Βλάχος
   • Πελαγιάδης Ιορδάνης
   • Νικόλαος Κοντοκωσταντής
   • Ελένη Μαρία Κότσιφα
   • Ιωάννης Παπανδρέου
   • Αλέξανδρος Αναστασόπουλος
   • Σοφία Κασοτάκη
   • Ευτυχία Κολοβού

             Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. και κατόπιν ψηφοφορίας εξελέγησαν στο προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου ως νόμιμοι εκπρόσωποι του συλλόγου οι κάτωθι:

    • Παύλος Βλάχος - Πρόεδρος
    • Ιωάννης Παπανδρέου - Αντιπρόεδρος
    • Σοφία Κασοτάκη - Γενικός Γραμματέας
    • Αλέξανδρος Αναστασόπουλος - Ταμίας
    • Ελένη Κότσιφα - Σύμβουλος

              Αναπληρωματικά Μέλη

    • Ιορδάνης Πελαγιάδης